Вода .bg  


Течно злато

Кои хранителни стоки правят милиарди? Един филм на BBC, който демонстрира жестоката борба за пазара на бутилираната вода. ...

Вижте целия филм
В процедурата за изкупуване на малки частни гори от горските стопанства приоритетни са териториите със защитни функции, както и тези, които граничат с държавни гори. Това става ясно от правилата, по които държавните предприятия ще изкупуват частни парцели, публикувани от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Защитните функции на горските територии са свързани със защита на водите, почвите, урбанизираните територии или пък това са гори, създадени по технически проект за борба с ерозията.
Миналата
прочетете цялата статия
Абонатите на "Топлофикация -София", които не са осигурили достъп за отчитането на топломерите в тримесечен
прочетете цялата статия
"Работим по проблема за изграждане на канализация на квартал "Драгалевци" от 2006 г. насам. Най-големият
прочетете цялата статия
 
Чия собственост трябва да бъдат ВиК дружествата
Държавна
Общинска
Частна
Друга

     

виж резултатите
Разгледайте всички анкети