Вода .bg  


The Great Culling Our Water - за Флуорирането на питейната вода

Флуорирането на питейната вода е практика в много държави. Този филм разглежда тази практика като начин на печалба за сметка на населението, което употребява флоурирана в ...

Вижте целия филм
Повишението на нивата на водоемите в цялата страна се очаква като резултат на измерените и прогнозирани количества валежи от дъжд.
Значителни повишения се очакват в басейните на реките от Дунавския басейн.
За р. Искър - прогнозираните водни количества за 24, 25 и 26 октомври ще са около и над средната многогодишна стойност. В резултат на валежите, нивото на реката ще се покачи по цялото й течение. Очаква се покачване на нивата на реките във водосборите над яз. Панчарево, реките Владайска, Лесновска,
прочетете цялата статия
Срокът, даден за отстраняване на неизправностите, е до април 2015 г., обявиха от областната управа
131
прочетете цялата статия
Общината в Добрич изготвя списък с щетите, които остават след ВиК-авариите в града. Водното дружество
прочетете цялата статия
 
Чия собственост трябва да бъдат ВиК дружествата
Държавна
Общинска
Частна
Друга

     

виж резултатите
Разгледайте всички анкети