Вода .bg  

Георги Божинов: Сондажите за шистов газ са престъпление

(интервю)
- Г-н Божинов, става ясно, че американците от “Шеврон” ще започнат проучвания за шистов газ у нас без предварителна екологична оценка.
Кой има интерес резултатите от евентуален ОВОС да не станат реалност?
- Това, което ми става ясно в последните дни, е, че министър Трайчо Трайков осъзнава рисковете, но е притиснат бързо да сключва сделки и да взима решения. Министърът е интелигентен човек, информиран и отговорен, но няма свободата да приложи закона и да вземе решението, което е необходимо и което законът изисква. Не можеш на заседание на Министерския съвет, когато ти си най-компетентният по темата от всички министри, да подмениш изискването на закона с неясни формулировки. Законът е категоричен: планове, програми, проекти дори на най-ранен етап минават през екологична оценка. Тук това се налага два пъти повече. Защото методът на геоложко проучване на шистовия газ носи абсолютно всички белези на технологичния метод за добиването му.
Сондажът има същата дълбочина, нагнетяването на разтвора за хидравличния удар се прави със същото налагяне и има същия състав от вода, пясък и реагенти. Защото трябва да се разпука скалата, в която се намира метанът. Всичко това се прави с опасни химически вещества - има ги и при добива, но се използват и при проучването, когато трябва да видиш колко е газът и да направиш оценката. Всичко това трябва категорично да ни докаже, че ако ще се прави оценка на метода за добив, то няма начин да се заобиколи закона и да несе направи екологична оценка на самите експерименти и проби за наличие на такъв газ. Заобикалянето на този момент от закона е престъпление. Никой не може да ти каже, че ще бъркаш на 3 хил. м дълбочина, а водата е на 1200 м и затова нямало опасност.
Ако този водоносен хоризонт, който е част от питейните води на 1/4 от България, пропадне или се зарази, кой ще носи отговорност?
.. В крайна сметка получихте ли отговор на въпроса си дали правителството е поискало експертна оценка на риска преди сключването на сделката с “Шеврон”?
- Оказа се, че реакцията на БСП преди десетина дни е била много уместна. Тогава поискахме мораториум върху всички сделки, докато учените не се произнесат. Ако човек прочете протокола от заседанието на правителството преди седмица, ще разбере инстинската позиция на Трайков и ще направи разликата с официалните му изказвания. На заседението министърът казва, че трябва да се спре подписването на договора и да се направи тази екологична оценка на предложената програма за геоложко проучване. Той е убеден, че само и единствено при положителен отговор по процедурите, които са разписани в закона, може да се направи следващата стъпка. Изумително е обаче, че след заседанието Трайков е на друга позиция.
Той цитира единствено тази част от решението на МС, която казва, че трябва да се пристъпи към изпълнение на решението, без отлагане и без всички процедури, предвидени предварително. Трябва веднага да се пристъпи към проучвания, казва министърът след това.
Ясно е, че целта е създаване на психологически климат и политическа нагласа с цел вземане на геополитически решения, които нямат нищо общо с интересите на България, а с интересите на Великите сили и глобалната икономика.
В същото време не се казва на хората, че още при започването на сондажите на повърхността на земята ще се складират огромни резервоари с химически реагенти. Тези химикали са нужни, за да се пробиват недрата на земята и да се предизвика взрив вътре в скалата. Някой обаче трябва да каже откъде ще вземе тези химикали, къде и как ще ги преработи след експеримента. Без тези отговори никой няма право да започва каквото и да е.

Може не американците, извънземните да са наредили, но този, който не спазва закона, трябва да носи отговорност.
.. Министърът цитира няколко числа, за които твърди, че са безпрецедентни - бонусите, които ще получи България, и огромните залежи на газ, които щели да ни направят енергийно независима държава. Къде е истината?
- Неслучайно няколко пъти давах пример с най-голямото конвенционално находище на газ у нас. То е дало на страната и на българската икономика 2,8 млрд. куб.м газ. Тук ни говорят, че резервите на шистов газ са за 300 млрд. куб.м. За които, разбира се, премиерът ще каже, че не знае с колко нули се пишат. Тези цифри се хвърлят “на око”, по някакви умозрителни предвиждания.
Трябва да е ясно, че докато няма геоложки проучвания, никой не може да каже колко е практическото количество. А от практическото количество много малка част има стопанско значение. Стопанско значение имат 10-12 процента, които могат да се извлекат. Ако за 1000 нормални куб.м природен газ в конвенционалния му вид се плащат 20 долара за проучване и добив, то за същото количество шистов газ фирмата трябва да инвестира 150-200 долара. Това е десет пъти поскъп газ. Няма кой в близките десетилетия да го купи.

.. Освен реакцията на БСП и няколко отворени писма на малки неправителствени организации, никой друг сякаш не се вълнува от темата. Кой е способен наистина да разтревожи българското общество и да го накара да разбере каква опасност се крие в добива на шистов газ?
- Странно е поведението на неправителствените и екологичните организации. С риск да ги обидя, когато има катализатор отвън и стръв отвън, са страшно посветени, активни и много красиви в гражданските си позиции. Тук като че ли няма кой да ги стимулира за гражданска позиция и те мълчат. Сякаш нямат финансов интерес да се възпротивят. А и учените са разделени.
Тези, които се хранят от геоложки проучвания и от изследвания в тази област, са “за”. Но тези, които са истински учени, цитират цифрите, които споменах преди малко, и искрено бият тревога. За това БСП ще продължи да настоява за мораториум върху всички сделки, докато учените не се произнесат

Дума, 27.06.2011, стр.17

        << върни се назад