Вода .bg  

Кои сме ние?

Вода .бг е портал, в който подбираме и подреждаме, на едно място, информация от различни източници по тема, чието значение става все по-голямо и за отделния човек, и за цялото човечеството. Природата вече ни подава тревожни сигнали за нарушените връзки между съставните й части, една от които сме и ние хората.

Нашето желание е тази подбрана от нас информация да стигне до възможно най-широк кръг от читатели от всички възрасти в обществената и държавна иерархии.

Бихме желали обратната връзка с вас да бъде постоянна и плодотворна – за портала, за редовия любознателен читател, за работещите във водното стопанство и - защо не - за вземащите решения на държавно равнище.

Ние сътрудничим с достатъчно широк, и високо квалифициран, кръг от научни работници и специалисти по водно дело.
Особено плодотворно е сътрудничеството ни с Научно – техническия съюз по водно дело в България.

Убедени сме, че с помощта и на други организации Вода .бг ще бъде в състояние да отговори на всеки въпрос относно съхраняването и разумното разностранно използване на този неоценим природен ресурс.

        << върни се назад