Вода .bg  

Две наказателни постановления по 1000 лева са издадени в резервата "Сребърна"

Силистра, 8 юни /Пеню Николов, БТА/
В поддържания резерват "Сребърна" през тази година от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе са извършени 8 планови и 19 извънредни проверки, съобщават от инспекцията.
Дадени са две предписания и са съставени 2 акта за установяване на административно нарушени. За нарушения на режимите в резервата са съставени актове на двама души и са издадени 2 наказателни постановления за по 1000 лева.
Експерти на инспекцията през май са осъществили контрол на 100 обекта от контролираната от инспекцията територия и са извършили 114 проверки. За спазване на екологичното законодателство са дадени 33 предписания за отстраняване на нарушения. Съставени са 6 акта за установени административни нарушения. Директорът на инспекцията е издал 7 наказателни постановления с наложени парични санкции за 18 200 лева.

БТА, 08 юни 2016

        << върни се назад