Вода .bg  

ДНСК издаде разрешително за ползване на обектите от водния цикъл на Троян

Автор: Таня Тодорова
Дирекция национален строителен надзор - София издаде Разрешение за ползване на строеж Интегриран проект за водния цикъл на град Троян – етапно строителство – I-ви, II-ри и III-ти етап.
Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.
Проект "Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян", се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.
Това е най-големият проект, реализиран на територията но Община Троян.
Проектът включва реконструкция на съществуваща и изграждане на нова водопроводна и канализационна мрежи на град Троян и е на обща стойност 28 021 117,92 лв.
Изградени и рехабилитирани са:
- 28,757 км канализационна мрежа
- 12,565 км водопроводна мрежа
Първа копка на проекта бе направена на 14 ноември 2013г.

ЕТАП 2 - реализиран в периода 4.11.2013 г. - 30.06.2015 г.
ПРОЕКТАНТИ: "Сиат" ООД и "Водоканалпроект – чисти води"ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛИ: ДЗЗД "Траянус" ("ЮНГ Проект" ООД, София "Ивкомплект"ЕООД, София "Гелак"ООД, София, с у-л Георги Гелов и "Осъм Инженеринг"АД, Ловеч )
Стойността на договора - 25 074 528,73 лв.
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: Обединение "ПК 2000 – Аква" ДЗЗД, с партньори: "Пътконсулт 2000" ЕООД, и "Акваинс" ЕООД

infrastructure 30 октомври 2015

        << върни се назад