Вода .bg  

Готов е техническият проект за изграждане на яз. "Долно Къпиново"

Автор: Светла Добрева
Готов е техническият проект за изграждане на язовир "Долно Къпиново", съобщиха от областната администрация на Област Кърджали. Възложител на проекта е Министерството на земеделието и храните чрез Южноцентралното държавно предприятие – Смолян.
Обектът се намира изцяло в горска територия, в землището на с. Долно Къпиново, община Кирково, област Кърджали. Изграждането му е от изключително значение за района, защото ще позволи напояването на близо 4 000 дка земеделски площи и ще задоволи потребностите от питейна вода на населението в пограничните села Горно и Долно Къпиново, Чакаларово, Джерово, Кирково, Завоя, Дружинци и др., които сега ползват помпажна вода от р. Върбица. Повече от 10 години местните жители настояват за построяване на съоръжението. През 2012 г съветниците от ГЕРБ внесоха предложение за актуализиране на съществуващия от 2003 г проект, който местната власт в Кирково не успя да изпълни. Сега държавата в лицето на ЮЦДП възложи ново проектиране на язовирна стена и прилежащите й съоръжения. Инвестиционният проект е изработен от "Хидрогеокомплект" ЕООД, София.
Язовирната стена "Долно Къпиново" е масивно–гравитачна, проектирана от валиран бетон, с геометрични размери: височина – 37.25 м, дължина по короната – 93.91 м, ширина на короната – 5.00 м при непреливаеми блокове. Ширината на мостовата конструкция е 5.0 м при преливаеми блокове, с въздушен откос V:H = 1:0.8 и вертикален воден откос.
Облекчителните съоръжения на стената са: преливник в тялото на стената с едно преливно поле; конзолен изхвъргач и успокоителен басейн след него; основен изпускател, от който се отделя и тръбопровода за екологични води.
Готовият технически проект предстои да се внесе за одобрение в ОбС, да се изработи ПУП и да се извършват отчуждителните процедури. За финансирането му ще се търсят европейски средства, като има възможност да се кандидатства по отворената програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция.

http://gradat.bg, 17 декември 2015

        << върни се назад