Вода .bg  

В Стралджа ще се отопляват с изворна вода

Автор: Владимир Шишков, БТА
В Стралджа започна изграждането на система за оползотворяване на
водата от горещи извори за отоплението на две училища и на две детски
градини.
Горещата вода извира в околностите на града от сондажи с температура около 70 градуса, които са извършени преди години, но не са оползотворявани досега. Тя ще бъде довеждана до котлите на учебните заведения, с което изразходваните средства за отопление през зимата ще бъдат съкратени с около 70 на сто и ще се намалят вредните емисии във въздуха.
Проектът е финансиран по Програмата за енергийна ефективност и възобновяема енергия от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство на стойност от близо 590 000 лева. Той трябва да бъде готов до началото на новата учебна година.
Според кмета на общината Атанас Киров инвеститори са заявили интерес към оползотворяването на хидротермалните води.

БТА, 21 юни 2016

        << върни се назад