Вода .bg  

СТОХАСТИЧЕН МОДЕЛ НА ВАЛЕЖ–ОТТОК (RAINFALL-RUNOFF) ЗА ЕТАЛОННИЯ „АСЕНОВГРАДСКИ”КАРСТОВ БАСЕЙНГл.ас Юлия Атанасова Кирова
Национален Институт по Метеорология и Хидрология към БАН, 1784 София, E-mail – jkirova@abv.bg

РЕЗЮМЕ
Хидравличното поведение на водните ресурси в сложни хидрогеоложки формации, характеризиращи се със сложна физическа и геометрична хетерогенност във всички възможни нива и мащаби, е възможно да бъде моделирано чрез подходящо избрано отношение между входящи (P(t)) и изходящи (Q(t)) водни дебити. Математически те могат да бъдат представени като случайни, само-корелиращи се и крос-корелиращи се (не)стационарни процеси във времето (t). За всеки период от време за входяща информация може да се използва дискретното измерване на тоталния валеж, а за изходяща информация - дебитите на оттока....


  разгледайте файла

        << върни се назад