Вода .bg  

Зеленикавият цвят на водата на яз. "Пчелина 1" е в резултат на гнилостни процеси на планктона

Автор: Садет Кърова
Зеленикавият цвят на водата и образувалата се пяна на язовир "Пчелина 1" край Разград са в резултат на естествени гнилостни процеси на планктона. Това са установили експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ / в Русе, съобщават от екоинспекцията.
Проверката по сигнал за замърсяване на язовира е извършена съвместно с представители на Басейновата дирекция "Дунавски район", община Разград и Изпълнителната агенция "Рибовъдство и аквакултури".
Направен е обход и са взети водни проби от язовира. При огледа експертите са установили, че няма данни за замърсяване на водоема с отпадъчни води. В района няма промишлени предприятия и заустващи обекти. Зеленикавият цвят на водата и образувалата се пяна са в резултат на естествени гнилостни процеси на планктона (еутрофикация), протичащи вследствие на ниското ниво в чашата на язовира и високите температури. В момента пяната се наблюдава край стените на язовира.
От община Разград са предприети мерки за прекъсване на преливането от "Пчелина 1" към "Пчелина 2". Взетите водни проби ще се изпитват в Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда в Русе.

БТА, 19 август 2016

        << върни се назад