Вода .bg  

Вода и човешки организъм

(www.infotel.bg/rubrics/medicin/)

Потребностите на човешкия организъм от вода са равностойни на потребностите му от хранителни вещества и енергия.

Водата представлява 65-70% от телесната маса на възрастния човек. Значението и за организма е огромно и твърде многообразно, тъй като всички жизнени процеси са свързани с нея. Във водата се разтварят хранителните вещества. С водата се извеждат от организма и отпадните вещества. Без нея по същество не е възможно протичането на обмяната на веществата в организма. Водата е среда, в която протичат всички биохимични процеси. При загуба на 10% от водата в организма настъпват тежки нарушения на основните жизнени функции, а при загуба на 20-25%бърза смърт.

Известна част от телесната вода се образува при окисляването на мазнините, въглехидратите и белтъците /около 350-400 кубически сантиметра /см3/. Натрупването на водата в организма се осъществява главно в мускулите и кожата.

Основната и част /около 1400 см3, или около 55%/, която се изразходва за водния баланс на организма, се отделя с урината.

Втората част - около 400 см3 /или 15-16%/ се отделя през белите дробове /като пара/, а останалите 500 см3 /около 20%/ - чрез кожата. Дневно с изпражненията се изразходват около 200 см3 вода, взета като част от водния баланс в организма. При условия с висока температура в околната среда, особено при изпълнение на интензивна физическа работа, посочените съотношения за оползотворяването и отделянето на водата се изменят значително. Увеличава се отделянето на вода чрез кожата с активното участие на потните жлези, а се намалява отделянето и през бъбреците и червата.

При наличие на по-висок дефицит на вода в телесната маса функционалните възможности на организма рязко спадат и работоспособността на човека намалява. При работа в условия на високо-температурна среда заедно с водата се отделят и значително количество минерални соли, някои витамини, азотни и други вещества. За компенсиране загубата на вода, минерални соли и други вещества се осигурява подходящ питейно - хранителен режим, включително и добавка на готварска сол и витаминни препарати.
        << върни се назад