Вода .bg  

Наименование на хотелите, според притежанието на специфични бази

- Балнеохотел:
хотел, в който се ползва минерална вода или лечебна кал, както и техните деривати, определящи лечебно-профилактичния и рехабилитационния му профил. Разполага с развита специализирана балнеологична база и оборудване, съгласно категорията на хотела, квалифициран медицински персонал, респ. лекар-специалист и адаптирано хранене. Прилагат се физикални лечебно-профилактични и рехабилитационни програми при хронично болни хора.

- Климатолечебен хотел:
хотел, който е ситуиран в местност (регион) чийто специфичен климат е с доказани лечебно-профилатични качества и с определен профил. Разполага със специализирана база (Климатичен сектор) и оборудване съгласно категорията на хотела, квалифициран медицински персонал, респ. лекар-специалист и адаптирано хранене. Прилагат се физикални лечебно-профилактични и рекреативни програми. Обслужва болни хора нуждаещи се от климатолечение и здрави хора – за климатопрофилактика и рекреация.

- Балнеоклиматичен хотел:
се развива в местност (регион), в който съществуват специфични природни фактори: минерална вода и/или лечебна кал и специфичен климат, които се ползват за лечебно-профилактични нужди, определят профила на хотела, притежават специализиран балнео-климатична база сектор и съответно оборудване, квалифициран персонал, респ. лекар-специалист и адаптирано хранене. Прилагат се физикални лечебно-профилактични и рекреативни програми предимно при болни хора.

- Спа хотел – хотел :
който разполага с развита рекреативна база. Предлага рекреациони и релаксиращи програми чрез вода, масажи, козметика и движение. Разполага с обучен персонал. Ориентиран е предимно към укрепване здравето на здравия човек. Не предлага лечебно-рехабилитационни програми.

- Балнео-спа хотел :
хотел, който притежава 2 бази: балнеолечебна и спа-база, всяка от които има функции отговарящи на категорията балнеохотел или спа-хотел.

- Wellnes-хотел:
хотел в който базата предлага релакс и рекреация. В нея не е задължително да има водни съоръжения. Обслужва само здравия човек. Разполага с добре обучен персонал. Използват се природните фактори (слънце, въздух, вода, море) в приятна обстановка. Предлагат се разнообразни козметични, спортни и други рекреационни и релаксиращи програми.
        << върни се назад