Вода .bg  

Библиография по водите и климата

Библиография по водите и климата
Water and Climate Bibliography
Базата данни от научна литература (повече от 4300 заглавия) относно промените в климата и запасите от пресни води в света.
Pacific Institute, 654 13th Street, Preservation Park
Oakland, CA 94612, U.S.A., tel. 1 (510) 251-1600
fax: 1 (510) 251-2203
e-mail: staff@pacinst.org
Website:http://biblio.pacinst.org/biblio/
        << върни се назад