Вода .bg  

Информационна система за безопасна питейна вода в САЩ

Информационна система за безопасна питейна вода в САЩ - федерална версия
Safe Drinking Water Information System - Federal version (SDWIS/FED)
SDWIS/FED е база данни на американската Агенция за опазване на околната среда (АОС). В нея има информация за 160 000 публични хидросистеми на САЩ и за нарушения на качествата на питейната вода.
Website:http://www.epa.gov/OGWDW/sdwisfed/sdwis.htm

 


        << върни се назад