Вода .bg  

Мониторинг на новопоявили се замърсители в питейните ?

Мониторинг на новопоявили се замърсители в питейните води на САЩ
Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR)
Агенция за опазване на околната среда (АОС) на САЩ открива и вкарва в особен списък новопоявили се замърсители на питейните води, като по такъв начин определя и нови стандарти за последните.
Website:http://www.epa.gov/safewater/ucmr/index.html    
Website:http://www.epa.gov/ogwdw/data/ncod/index.html
Website:http://www.epa.gov/ogwdw/icr.html
        << върни се назад