Вода .bg  

Информационен център за качеството на водите

Информационен център за качеството на водите (ИЦКВ) към Националната библиотека по селско стопанство на САЩ
Water Quality Information Center (WQIC) Информационният център за качеството на водите дава електронен достъп в отношение на качеството на водите, както и информация за научните открития в тази връзка, учебни методологии, практики и провеждани политики.

Website:http://www.nal.usda.gov/wqic/dbases.shtml
        << върни се назад