Вода .bg  

Чужди бази данни

<< страница 1 / 2 >>

Информационен център за качеството на водите

Информационен център за качеството на водите (ИЦКВ) към Националната библиотека по селско стопанство на САЩ
Water Quality Information Center (WQIC) ... ...

Селскостопанска изследователска служба към Националн

Селскостопанска изследователска служба към Националната библиотека по селско стопанство на САЩARS Water DatabaseБаза данни ВодаДанни за количеството валежи ... ...

Национална библиотека по селско стопанство на САЩ

Национална библиотека по селско стопанство на САЩNational Agricultural Library 10301 Baltimore Avenue Beltsville, MD 20705 Phone: 301-504-6077 Fax: 301-504-6409Водите ... ...

Информационна мрежа за питейни води ИМПВ

Информационна мрежа за питейни води (ИМПВ)Drinking Water Research Information Network  (DRINK)И нформаци онната мрежа за питейни води е портал ... ...

Мониторинг на новопоявили се замърсители в питейните ?

Мониторинг на новопоявили се замърсители в питейните води на САЩUnregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR)Агенция за опазване на околната среда (АОС) ... ...

Информационна система за безопасна питейна вода в САЩ

Информационна система за безопасна питейна вода в САЩ - федерална версияSafe Drinking Water Information System - Federal version (SDWIS/FED)SDWIS/FED ... ...

Библиография по водите и климата

Библиография по водите и климатаWater and Climate BibliographyБазата данни от научна литература (повече от 4300 заглавия) относно промените в климата ... ...

Близкоизточен изследователски център по обезсоляване

Близкоизточен изследователски център по обезсоляване (БИЦО)Middle East Desalination Research Center (MEDRC). Близкоизточният изследователски център по ... ...
<< 1 / 2 >>