Вода .bg  

Брюксел ни заплаши със съд…и за водите

Освен за КТБ, България получи вчера три допълнителни предупреждения. Те са за нарушения при свободното предлагане на услуги и в законодателството ни за водите…
От ЕК са намерили пропуски и при въвеждането на рамковата директива за водите в националното законодателство. Освен това са установили, че законодателството ни не е приведено в пълно съответствие с директивата за питейната вода, чиято цел е опазването на човешкото здраве от неблагоприятните ефекти на заразяването на вода, предназначена за консумация от човека.
"Въпреки че България е изменила законодателството си и признава повечето от пропуските, тя не е приела всички мерки за отстраняването им", смятат експертите. Брюксел настоява страната ни да гарантира, че се забранява снабдяването с питейна вода, която представлява потенциална опасност за човешкото здраве.
Ако в срок от два месеца България не предприеме действия по казусите, Комисията може да заведе срещу нея дела в съда на ЕС, съобщиха още от ЕК.

Сега, 26 септември 2014

        << върни се назад