Вода .bg  

98% от водите ни за къпане чисти по евростандарти

Над 300 млн. лв. инвестирани в пречиствателни станции на крайбрежните градове
98% от водите за къпане в България съответстват на европейските изисквания и състоянието на водите е добро или задоволително, което е по-голям процент от средния за Европа, който е 94,5%. Има само три плажа, които към началото на сезона бяха идентифицирани като такива с по-лошо качество на водите, но се работи по отстраняване на проблемните зони там, обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.
Трите мръсни територии са Попския плаж в Царево, плажът в зоната на Варна около Шокъровия канал, както и в района на Златни пясъци. В Златни пясъци е изградено дълбоководно заустване, което отвежда навътре в морето пречистените отпадъчни води
„Инвестираме и това ще бъде един от първите проекти, който ще се реализира през новия програмен период за модернизация на пречиствателната станция в Златни пясъци”. Със средствата на оперативната програма се преодолява този дефект, който беше допуснат в периода 2005-2008 г., когато беше масовото застрояване, без да се осигури предварително подземната и базисна инфраструктура, вече сме компенсирали това и надявам се, че всички оценят усилията, най-вече туристите, които се радват на добро време и на възможността да плажуват по българското Черноморие, каза още тя пред БНТ.
“Активно инвестираме за изграждане на пречиствателните станции по Черноморието и необходимата ВиК мрежа така, че да се обхванат големите населени места там. Повече от 300 милиона лева са инвестирани за тях и проектите вече са факт – голяма част от тях вече приключиха”, каза министър Василева. До края на месеца ще приключат инвестициите в района на Черно море - става дума за пречиствателни съоръжения в Поморие, Варна, Бургас, Несебър и Созопол. Така че големите населени места вече са обхванати от съоръжения.
От края на миналия месец са обявени първите покани за предложения по ОП “Околна среда – 2014-2020? и бенефициентите могат да кандидатстват с проектни предложения.
ЕК одобри програмата с бюджет 3,5 млрд. лева
Средствата ще бъдат насочени към политиката за опазване на околната среда и измененията в климата. Един от приоритетите, към които ще бъдат насочени тези средства, са компостиращи инсталации. Компостирането е много сериозен акцент в осигурявания финансовия ресурс за подпомагане на политиката за управление на отпадъците, подчерта министърът на екологията. Сериозен елемент от финансирането е насочен към управлението на отпадъците, който изцяло да съответства на принципа, че отпадъкът е ресурс, а не ненужен боклук.

Монитор, 06 август 2015

        << върни се назад