Вода .bg  

Няма отпадъчни води на плажа в "Слънчев бряг" при вливането на река Хаджийска

Автор: Ирина Радева
Няма отпадъчни води на плажа в комплекса "Слънчев бряг" при вливането на река Хаджийска. Това показват резултатите от микробиологичния анализ на Регионалната здравна инспекция, откъдето съобщиха информацията.
Няма органично замърсяване на морската вода с битово-фекален характер и е спазена нормата за добро качество на водите за къпане. Проверката е направена след сигнал за вероятно замърсяване на река Хаджийска в периода от 19 до 21 август. Речното русло е било силно обрасло с тръстика и с гъста водна растителност. Водата е била заблатена, с тъмен цвят, със специфична миризма на тиня и гнилостни процеси.
При извършеният оглед в посочения участък не се открити замърсители или пък незаконно заустване на отпадъчни води. На община Несебър е дадено предписание за почистване на речното русло от растителност.
Подобни сигнали не са необичайни за това време на годината. Констатираният спад на нивото на водата предвид на маловодието и бавният отток на реката са причина за ускоряване на гнилостните процеси, а оттам и за силната миризма на тиня, обясниха от инспекцията.
Днес предстои инспекция от различни институции, при която ще бъдат проверени и шахтите на канализационната система в комплекса, както и канализационите системи на близките хотели, граничещи с река Хаджийска.

БТА, 24 август 2016


        << върни се назад