Вода .bg  

BIO & ECO Expo - изложба за био и еко продукти

Първо Международно специализирано изложение за здравословни храни, напитки, продукти и технологии

Под патронажа на Министъра на земеделието и храните
д-р Мирослав Найденов и съдействието на Международна Федерация на Движението за Биологично Земеделие
Европейската агенция по хранитe


Времетраене: 17 – 20 ноември 2010 г.
Място: зала 3, НДК - София
Работно време за изложителите: 09.30-19.30 ч.
Време за посещение: 10.00-19.00 ч.
Посетители:17-19 ноември – Специалисти; 20 ноември – Крайни клиенти
Вход за посетителите: Свободен

Съпътстваща програма: Семинари, презентации и др.

Бързата скорост на загубата на биологично разнообразие и измененията в климата са сериозен сигнал за предприемане на незабавни мерки. Биологичните храни и земеделие са един печеливш подход към постигане на устойчиво развитие. Секторът е един от най-иновативните и предлага решения за смекчаване на климатичните промени и отговорно използване на природните ресурси: вода, енергия и почвата. От друга страна органичните храни имат с до 57% по-високи нива на хранителна стойност от конвенционалните.

България притежава голям природен ресурс за производство на биопродукти. Земята ни е една от четирите най-чисти в Европа / 70 % от земята се смята за екологично чиста/, и от всички нас зависи да остане такава. В сравнение с останалите страни, където според последни данни на ЕС този пазар е с най-висок темп на растеж поради нарастването на интереса на потребителите, в България търсенето е все още слабо. Все още няма достатъчно магазини, специализирани в предлагането на биопродукти, липсва връзка между производители и търговци.

На световните пазари за биологична продукция търсенето е по-голямо от предлагането. По-голямата част от продуктите, произведени в България се изнасят.

В търсене разширяване полето на изява за компаниите, работещи в областта на биопродуктите и популяризиране на тяхното използване в България, Виа Експо и БТПП организират 1-вото Международно изложение BIO&ECO Expo. Целта на изложбата е да подчертае жизненоважната роля на развитието на биологичното производство и да съдейства на компаниите да намерят своята пазарна ниша в този сектор чрез осъществяване на контакти с международни и български партньори.

Изложението ще представи широк набор от природни и биологични продукти, устойчиви технологии, услуги, сертифициращи организации, специализирана литература, информация, практически съвети и мн. др.

BIO & ECO EXPO 2010 ще бъде съпътствано от интересна семинарна програма, включваща актуални теми, презентации, конференции с подходяща тематика.

        << върни се назад