Вода .bg  

Коментарът на Емил Георгиев: Половината бутилирана вода е от чешмата

Коментарът на Емил Георгиев: Половината бутилирана вода е от чешмата
Българските потребители, за съжаление, не се чувстват като част от семейството на европейските потребители. Отличават се по това, че, от една страна, са много бедени, а от друга, че не са достатъчно защитени. Да, налице е добър Закон за защита на потребителите, съобразен с изискванията на ЕС. Друг е въпросът, че други закони не се хармонизирани с директивите на европейската общност. Крещящ пример в това отношение е и Законът за енергетиката. Това дава повод на топлофикационните дружества да прилагат законодателството избирателно така, както дяволът чете евангелието. Резултатът е известен ­ издевателство над потребителите на топлинна енергия…
…Във ВиК сектора започна да се прилага опита на „Топлофикация” за начисляване на огромни хонорари на техните юрисконсулти. Имаме няколко сигнала в тази посока и се опасявам, че се оформя нова, този път „водна” сага.
Във водния сектор е налице и друг огромен проблем, но свързан с бутилираните натурални води (минерални и изворни). Това е видно от многото сигнали, постъпили при нас от различни краища на страната, касаещи липса на информация относно произхода на натуралната водата и нейните качества. Нашето задълбочено проучване показа, че потреблението на натурална бутилирана вода у нас е достигнало около 400 млн. л годишно. За съжаление, близо 200 млн. л от това количество въвеждат в заблуждение потребителите, тъй като това е чешмяна, а не минерална вода.
Eмил Георгиев е изпълнителен секретар на Федерацията за защита на потребителите в България.

politika.bg, 18 март 2016

        << върни се назад