Вода .bg  

ООН е обезпокоена, че горите все още се изсичат…

В Истанбул се проведе десетата сесия на форума на ООН за горите. Основната тема на тази сесия са пътищата за борба с деградацията на горите и насърчаване на устойчивото управление на горите в света. Според данни на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), приносът на горското стопанство в БВП, който се получава от производството на дървесина, преработката на дървесни продукти и целулозно-хартиената промишленост, представлява почти 468 милиарда щатски долара годишно. Горите покриват почти 31% от сушата на Земята и заемат около 4 милиарда хектара. С горите са свързани животът и съществуването на около 1,6 милиарда души, включително коренното население. Благодарение на горските масиви водосборите на реките и езерата натрупват три четвърти от общия обем на прясна вода. Около 43% от населението на света зависи от дървата за огрев.
Участниците изразиха подкрепата си за стратегическите инициативи на форума на ООН за горите, насочени към засилване на ролята на горите в света и увеличаването на техния принос за устойчиво развитие на човечеството както на национално, така и на световно ниво.

Дума, 30.04.2013, стр.7

        << върни се назад