Вода .bg  

Бъдещето на човечеството – война за водата!?

От хилядолетия насам държавите воюват за суровини и редки метали като златото, петрола и диамантите. Питейната вода играе по-скоро второстепенна роля, но това много скоро може да се промени.
Дефицитът на питейната вода може да стане причина за нови въоръжени конфликти, твърдят учените. От цялата вода на Земята по-малко от 3% са запасите от прясна вода, от които достъпни за човечеството са само 0,3 на сто. Само през ХХ век населението на планетата се е увеличило четири пъти. Обемът на използването на прясна вода обаче е нараснал повече от девет пъти! Днес недостигът на вода усещат приблизително 700 милиона души в 43 страни. До 2025 година заради глобалните промени в климата и ръста на населението на планетата тази цифра ще надвиши три милиарда.
2000 деца в света умират всеки ден заради липса на вода и хигиена, показва стряскащата статистика на УНИЦЕФ.
Близо 1800 от тези смъртни случаи са свързани с вода, санитарни условия и хигиена.
Според експертите основната опасност за бъдещи конфликти е неравномерното разпределение на водните ресурси. Минималната потребност от вода за едно денонощие за човека е 20 литра. Но около един милиард души на Земята могат да употребяват само 5 литра на ден. Най-остър е дефицитът на вода в Близкия изток, Китай, Индия, Средна Азия и страните от Централна и Източна Африка.
За африканския континент достъпът до питейна вода е проблем на националната сигурност, казва руският специалист по Изтока Марина Сапронова.
Затова решението на Етиопия да построи язовир на Синия Нил предизвика рязкото недоволство на Египет. При това Етиопия строи в горното течение на Нил голяма ВЕЦ, която може да осигури енергия и на съседните държави. В Египет обаче се опасяват, че след изграждането на язовира той ще се лиши от една четвърт от водните си ресурси.
За Египет проблемът е в това, че практически 98 процента от населението живее в долината на Нил. Съответно това не е просто въпрос за осигуряване на прехраната, а е въпрос за промишленото производство, националната сигурност. Основният проблем е в това, че Нил, освен от Египет, се използва приблизително от още 10 държави на Централна и Източна Африка. И това са такива големи държави като Судан, Етиопия, Кения, Руанда, Уганда, Танзания. Общата численост на населението на тези държави към момента наброява над 300 милиона души. През последното десетилетие Судан и Етиопия започнаха бързо да се развиват и в икономически план - расте промишленото производство. Всичко това изисква увеличаване на потреблението на водата на Нил и увеличаване на електроенергията за увеличаването на тези промишлени мощности, казва Сапронова.
В Средна Азия вече няколко години продължава спорът между Узбекистан и Таджикистан заради река Вахш - приток на Амударя.
Душанбе строи на Вахш Рогунската ВЕЦ. Ташкент рязко възразява срещу това, като се опасява от понижаване на оттичането на Амударя, което ще нанесе огромни щети на селското стопанство. Взаимните противоречия са стигнали толкова далеч, че практически е невъзможно да бъдат решени без международна намеса.
Според прогнози на учените след 50 години запасите с питейна вода в света ще намалеят с една трета, ако не и наполовина. Това не са само последствия от глобалните промени в климата на Земята, но и заради нерационалното, а понякога и варварско потребление на водата. Ако отношението на човечеството към този проблем не се промени, със сигурност няма да бъдат избегнати въоръжени конфликти заради водата.
Може би никога не сме се замисляли колко вода е необходима за производството на стоките, които пълнят витрините и магазините. Американското издание на в. “Икономист” цитира резултати от проучване на JPMorgan, според което групата на някои от най-големите производители в света (Nestle’, Unilever, Coca-Cola, Anheuser-Busch и Danone) консумира общо почти 575 милиарда литра вода за една година.
Това количество е достатъчно да задоволи дневната нужда от вода на всички хора на планетата. Но вместо това, тази вода отива за производството на различни продукти за консумация.
Според “Икономист” земеделието използва най-много вода от всички икономически сектори, но всички останали производствени и обслужващи дейности също зависят от нея. За направата на една полупроводникова пластинка от 200 мм например са необходими 13 куб. м сладка вода. Двадесет и пет процента от употребената вода в Силиконовата долина в САЩ отива само за производството на чипове.
Създаването на електричество по конвенционалните методи също харчи много вода. Четиридесет процента от водата, източена от езера и акватории в Америка, се ползва за охлаждане на електроцентрали.
Главният изпълнителен директор на Nestle’ Хосе Лопес казва, че за изработването на един литър продукт във фабриките на Nestle’ са необходими четири литра вода, а за да се отгледа земеделската продукция, нужна за този продукт, отиват 3000 литра.
Принудени от условията, в които съществуват фабриките им, или в редки случаи поради по-алтруистични подбуди, много от фирмите вече намаляват потреблението на вода.
От 1995 г. насам петролната компания Dow е намалила количеството използвана вода с повече от една трета.
Според главния изпълнителен директор на Dow “Водата е петролът на ХХI век”. За отделянето само на един литър петрол от пясък са нужни до пет литра вода. Но за разлика от петрола, водата няма заместители.
Прогнози за това, кога може да избухне “водната” война, засега не могат да се правят. Ситуацията обаче подсказва, че този миг ще настъпи, и то скоро.
(По материали от чуждия печат)

Дума, 29.01.2014, стр.10

        << върни се назад