Вода .bg  

Загубите на вода достигали 82%

Загубите на вода варират от 28 до 82 процента, което прави средни загуби от 67 на сто, а това е голям процент. Това каза вчера по време на конференцията "Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОП "Околна среда" и Програмата за развитие на селските райони министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. Състоянието на ВиК сектора е лошо и трябват огромни инвестиции, заяви Павлова. По нейните думи възможните перспективи за инвестиции в сектора до 2020 година са малко над 1 млрд. евро по Оперативна програма "Околна среда" и около 100 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони. Тя съобщи, че ще бъде създаден специален съвет, който ще се занимава с координация на дейностите по реформата във ВиК сектора и той ще бъде ръководен от Радослав Русев.
Павлова съобщи още, че в рамките на следващите шест месеца ще бъдат направени предложения за законодателни и функционални промени и за реформа в структурата на ДКЕВР, нейните функции, задължения и отговорности във връзка с обособяването на секция "Води". Сега регулаторът основно се занимава със сектор "Енергетика", каза министърът. Затова след анализ, включително и на екип от Световната банка, е дадена препоръка, която е приета от правителството, да се направи функционално самостоятелно отделяне в регулатора, на секция, която да се занимава само със сектор "Води".

Дума, 26 ноември 2014

        << върни се назад