Вода .bg  

Вековните букови гори в парка "Централен Балкан" влизат в ЮНЕСКО

Вековните букови гори в резерватите на Национален парк "Централен Балкан" - "Боатин", "Царичина", "Козя стена", "Стенето", "Соколна", "Пеещи скали", "Стара река", "Джендема" и "Северен Джендем", могат да получат световно признание, след като България е поканена да се присъедини към Европейския сериен обект на световното наследство на ЮНЕСКО – "Букови гори – общо наследство на Европа".
Предложените букови гори са в България, Австрия, Албания, Белгия, Полша, Румъния, Словения, Украйна, Испания, Италия и Хърватска, съобщиха от министерството на околната среда и водите. Новата инициатива е разширение на вече съществуващ обект на ЮНЕСКО, който обхваща вековни букови масиви в Карпатите, на територията на Словакия и Украйна и стари букови гори в Германия.
Буковите гори в "Централен Балкан" са разположени върху 29 хил. хектара (290 кв. км.) и са едни от най-обширните естествени букови масиви в Европа. Повечето от дърветата са на възраст над 100 години. 150-годишните сред тях заемат повече от 14 хил. хектара, а на отделни места има гори на възраст над 240 години. Много от естествените букови гори спадат към категорията на "девствените гори", което означава, че на практика хората не са се намесвали в тяхното развитие, отбелязват от екоминистерството.
Защитата на горите на територията на парка започва още в средата на миналия век с включването им в резервати, първият от които e "Боатин", обявен през 1948 г. Едно от условията за включването на резерватите в серийния обект на ЮНЕСКО е именно съществуването на механизъм, който да гарантира опазването им (той произтича от строгия им законов статут в България), както и задължителните изисквания за обектите на световното наследство – контролен орган (в лицето на Дирекцията на Националния парк, както и План за управление).
Министерският съвет вече даде одобрение на кандидатурата на България, след като тя бе подкрепена от местните общности. Номинацията ще бъде представена в Секретариата на ЮНЕСКО в Париж през втората половина на януари

Дневник, 04 януари 2016

        << върни се назад