Вода .bg  

Липса на кислород и спад на водата са причинили смъртта на рибата край Китен

Спадът на нивото на водата на река Караагач и много ниско съдържание на кислород са най-вероятните причини за масовото измиране на рибата, констатирано миналия петък след граждански сигнали. Това са изводите от проверката на място, публикувани на сайта на Басейнова дирекция "Черноморски район" в сряда.
Причините са следствие на дългия период на засушаване на реката, довело до липса на нормална среда за водните ресурси, става ясно от информацията на басейнова дирекция.
Експертите са констатирали влошено състояние на водата (съгласно Наредба № Н-4/2012г. за характеризиране на повърхностните води).
Седем пъти под нормата е бил измереният кислород (0,65 mg/l при норма 5 mg/l), сочат анализираните основни физико-химични елементи за качество. Азот амониев (23,3 mg/l при норма 0,65 mg/l) е с превишаване повече от 35 пъти; общият азот (37,3 mg/l при норма 2,5 mg/l) е превишен над 14 пъти; ортофосфати като фосфор – (2,40 mg/l при норма 0,15 mg/l) са с превишаване повече от 16 пъти, а общият фосфор (2,53 mg/l при норма 0,3 mg/l) – е над 8 пъти.
Проверката беше извършена съвместно от РИОСВ-Бургас, Басейнова дирекция "Черноморски район" и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда след постъпил на 12 август сигнал за мъртва риба в р. Караагач край Китен. На място е изследвана водата от ръкав Писменово на река Караагач при брод на десен бряг и е било отчетено ниско моментно състояние на кислород. Взети са били водни проби за физико-химичен анализ.
РИОСВ–Бургас извърши последваща проверка с пробонабиране на еднократна съставна средноденонощна проба от пречистени отпадъчни води на изход от ПСОВ Китен-Приморско-пункт № 2 за мониторинг-преди заустване в р. Караагач.

Дневник, 18 август 2016

        << върни се назад